Sone 9990

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
alle Hele området utenfor asfaltkant
asfaltkantsone Smal sone nærmest asfaltkanten
midtsone Sone mellom asfaltsone og grøft-/fyllingsskråning
grøft Grøft
bakkantsone Sonen utenfor grøft/fylling
bakkantsoneOgGrøft Sonen utenfor start grøft/fyllingsskråning
Verdi Navn Beskrivelse
alle Hele området utenfor asfaltkant
asfaltkantsone Smal sone nærmest asfaltkanten
midtsone Sone mellom asfaltsone og grøft-/fyllingsskråning
grøft Grøft
bakkantsone Sonen utenfor grøft/fylling
bakkantsoneOgGrøft Sonen utenfor start grøft/fyllingsskråning
Name Type English Description
alle 16221
asfaltkantsone 16222
midtsone 16223
grøft 16224
bakkantsone 16225
bakkantsoneOgGrøft 16226

Vis Sone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16221 Alle 0 ..1
16222 Asfaltkantsone 0 ..1
16223 Midtsone 0 ..1
16224 Grøft 0 ..1
16225 Bakkantsone 0 ..1
16226 Bakkantsone og grøft 0 ..1