Sone 9990 NVDB_SONE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Alle Hele området utenfor asfaltkant. Alle
Asfaltkantsone Smal sone nærmest asfaltkanten. Asfaltkantsone
Bakkantsone Sonen utenfor grøft/fylling. Bakkantsone
Bakkantsone og grøft Sonen utenfor start grøft/fyllingsskråning. Bakkantsone og grøft
Grøft Grøft. Grøft
Midtsone Sone mellom asfaltsone og grøft-/fyllingsskråning. Midtsone
Verdi Navn Beskrivelse
Alle Hele området utenfor asfaltkant.
Asfaltkantsone Smal sone nærmest asfaltkanten.
Bakkantsone Sonen utenfor grøft/fylling.
Bakkantsone og grøft Sonen utenfor start grøft/fyllingsskråning.
Grøft Grøft.
Midtsone Sone mellom asfaltsone og grøft-/fyllingsskråning.
Name Description Code value
16221 16221
16222 16222
16225 16225
16226 16226
16224 16224
16223 16223

Vis Sone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16221 Alle 1 ..1
16222 Asfaltkantsone 1 ..1
16225 Bakkantsone 1 ..1
16226 Bakkantsone og grøft 1 ..1
16224 Grøft 1 ..1
16223 Midtsone 1 ..1