Rekkverksende 14

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type rekkverksavslutning/overgangselemet det er tale om TypeRekkverksende 0..1
produktnavnTypegodkjenning Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverksender godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt. Aktuelt for ettergivende rekkverksender ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet Enhet: Meter Real 0..1
stolpeavstand Angir stolpeavstand for rekkverksende Enhet: Meter StolpeavstandRekkverksende 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeRekkverksende 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVNTYPEGODKJENNING ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende 100 0..1
NVDB_LENGDE Real 5 0..1
NVDB_STOLPEAVSTAND StolpeavstandRekkverksende 4 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 500 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
type TypeRekkverksende 1096
produktnavnTypegodkjenning ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende 10724
lengde Real 1303
stolpeavstand StolpeavstandRekkverksende 4660
etableringsår Integer 10346
tilleggsinformasjon CharacterString 9550
prosjektreferanse CharacterString 11035
posisjon Punkt 4722
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Rekkverksende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1096 Type TypeRekkverksende 0 ..1
10724 Produktnavn/typegodkjenning ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende 0 ..1
1303 Lengde Real 0 ..1
4660 Stolpeavstand StolpeavstandRekkverksende 0 ..1
10346 Etableringsår Integer 0 ..1
9550 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11035 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4722 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Rekkverksende 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rekkverksende 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rekkverksende 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Rekkverksende 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0