Oppgravingsdata 601

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om oppgraving. Tidligere register 16 i VDB
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
oppgravingsdato Angir dato for oppgraving Date 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
signatur Angir hvem som er ansvarlig for data CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_OPPGRAVINGSDATO Date 8 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_SIGNATUR CharacterString 20 0..1
Name Type English Description
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
oppgravingsdato Date 9138
posisjon Punkt 6889
signatur CharacterString 9139

Vis Oppgravingsdata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
9138 Oppgravingsdato Date 0 ..1
6889 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9139 Signatur CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Oppgravingslag 0..* Er del av Oppgravingsdata 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Oppgravingsdata 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0