Strørode 858

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning som inngår i gitt rode
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
nummer Angir nummer på rode Integer 0..1
navn Angir navn på rode CharacterString 0..1
prioritet Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode PrioritetStrørode 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser tilleggsareal som som skal strøes, dvs sideareal, plasser, fotau, etc . Flate 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NUMMER Integer 5 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 70 0..1
NVDB_PRIORITET PrioritetStrørode 1 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 500 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
nummer Integer 9802
navn CharacterString 9803
prioritet PrioritetStrørode 9805
tilleggsinformasjon CharacterString 9804
område Flate 11244
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Strørode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9802 Nummer Integer 0 ..1
9803 Navn CharacterString 0 ..1
9805 Prioritet PrioritetStrørode 0 ..1
9804 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11244 Geometri, flate Flate 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Strørode 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Strørode 0..1
arv subtype Strørode supertype AbstraktStrørode
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0