VegskulderVegkant 269

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen (1). I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeVegskulderVegkant 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_TYPE TypeVegskulderVegkant 50 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer 10397
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
senterlinje Kurve 4876
tilleggsinformasjon CharacterString 11596
type TypeVegskulderVegkant 1224

Vis VegskulderVegkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10397 Etableringsår Integer 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
4876 Geometri, linje Kurve 0 ..1
11596 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
1224 Type TypeVegskulderVegkant 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_SkulderKant 0..* Er del av VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av VegskulderVegkant 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0