PlantelivVerdi 4162 NVDB_PLANTELIVVERDI

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Høy verdi Høy verdi Høy verdi
Noe høy verdi Noe høy verdi Noe høy verdi
Svært høy verdi Svært høy verdi Svært høy verdi
Verdi Navn Beskrivelse
Høy verdi Høy verdi
Noe høy verdi Noe høy verdi
Svært høy verdi Svært høy verdi
Name Description Code value
5134 5134
5135 5135
5133 5133

Vis PlantelivVerdi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5134 Høy verdi 1 ..1
5135 Noe høy verdi 1 ..1
5133 Svært høy verdi 1 ..1