PlantelivVerdi 4162

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
noeHøyVerdi Noe høy verdi
høyVerdi Høy verdi
sværtHøyVerdi Svært høy verdi
Verdi Navn Beskrivelse
noeHøyVerdi Noe høy verdi
høyVerdi Høy verdi
sværtHøyVerdi Svært høy verdi
Name Type English Description
noeHøyVerdi 5135
høyVerdi 5134
sværtHøyVerdi 5133

Vis PlantelivVerdi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5135 Noe høy verdi 0 ..1
5134 Høy verdi 0 ..1
5133 Svært høy verdi 0 ..1