Trafikkregistreringsstasjon 482

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir punkt for registrering av trafikkdata.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målestasjonsnummer Angir er entydig nummer knyttet til trafikkregistreringsstasjon. Målestasjonsnummer skal (på sikt) finnes i Målestasjonsregisteret. Integer 1..1
med_Retning_Fra CharacterString 0..1
mot_Retning_Fra CharacterString 0..1
registreringsnivå Angir hvilket nivå tellepunktet er på. Nivå 1 angir kontinuerlig datainnsamling, nivå 2 angir 4-5 uker pr år. Nivå 3 angir 1 uke pr år Registreringsnivå 0..1
trafikantgruppe TrafikantgruppeTrafikkregistreringsstasjon 0..1
status Angir hvilken status registreringspunktet har StatusTrafikkregistreringsstasjon 0..1
stasjonsnavn Gir navn på trafikkregistreringsstasjon. Det benyttes gjerne lokalt stedsnavn CharacterString 0..1
antallKjørefelt Angir hvor mange kjørefelt som er knytta til tellepunktet. Integer 0..1
sistOppdatertFraMSR Angir dato vegobjekttype sist ble oppdatert fra Målestasjonsregisteret. Date 0..1
sistOppdatertFraNorTraf Angir dato for sist oppdatering fra NorTraf Date 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierTrafikkregistreringsstasjon 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligTrafikkregistreringsstasjon 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_MÅLESTASJONSNUMMER Integer 7 1..1
NVDB_MED_RETNING_FRA CharacterString 20 0..1
NVDB_MOT_RETNING_FRA CharacterString 20 0..1
NVDB_REGISTRERINGSNIVÅ Registreringsnivå 25 0..1
NVDB_TRAFIKANTGRUPPE TrafikantgruppeTrafikkregistreringsstasjon 25 0..1
NVDB_STATUS StatusTrafikkregistreringsstasjon 35 0..1
NVDB_STASJONSNAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_ANTALLKJØREFELT Integer 2 0..1
NVDB_SISTOPPDATERTFRAMSR Date 8 0..1
NVDB_SISTOPPDATERTFRANORTRAF Date 8 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierTrafikkregistreringsstasjon 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligTrafikkregistreringsstasjon 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
målestasjonsnummer Integer 4627
med_Retning_Fra CharacterString 5188
mot_Retning_Fra CharacterString 5189
registreringsnivå Registreringsnivå 3910
trafikantgruppe TrafikantgruppeTrafikkregistreringsstasjon 9293
status StatusTrafikkregistreringsstasjon 5201
stasjonsnavn CharacterString 4626
antallKjørefelt Integer 5192
sistOppdatertFraMSR Date 12060
sistOppdatertFraNorTraf Date 9291
prosjektreferanse CharacterString 11140
eier EierTrafikkregistreringsstasjon 11981
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrafikkregistreringsstasjon 12010
posisjon Punkt 4997
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Trafikkregistreringsstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4627 Målestasjonsnummer Integer 1 ..1
5188 Med-retning (fra) CharacterString 0 ..1
5189 Mot-retning (fra) CharacterString 0 ..1
3910 Registreringsnivå Registreringsnivå 0 ..1
9293 Trafikantgruppe TrafikantgruppeTrafikkregistreringsstasjon 0 ..1
5201 Status StatusTrafikkregistreringsstasjon 0 ..1
4626 Stasjonsnavn CharacterString 0 ..1
5192 Antall kjørefelt Integer 0 ..1
12060 Sist oppdatert fra MSR Date 0 ..1
9291 Sist oppdatert fra NorTraf Date 0 ..1
11140 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11981 Eier EierTrafikkregistreringsstasjon 0 ..1
12010 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrafikkregistreringsstasjon 0 ..1
4997 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertDetektor_Trafikk AbstraktDetektor_Trafikk 0..* Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon assosiertKamera AbstraktKamera 0..* Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon assosiertTrafikkdataITellepunkt AbstraktTrafikkdataITellepunkt 0..* Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon assosiertSkap_Teknisk AbstraktSkap_Teknisk 0..* Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Trafikkregistreringsstasjon 0..1
arv subtype Trafikkregistreringsstasjon supertype AbstraktTrafikkregistreringsstasjon
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0