Eier 3518

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
telenor Telenor
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Verdi Navn Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
telenor Telenor
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Type English Description
stat_StatensVegvesen 4816
stat_NyeVeier 18584
telenor 4815
uavklart 17593

Vis Eier i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4816 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
18584 Stat, Nye Veier 1 ..1
4815 Telenor 1 ..1
17593 Uavklart 1 ..1