Sykkeltilbud_Riksvegrute 874

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
riksvegrute Angir hvilken riksvegrute aktuelt sykkeltilbud gjelder for RiksvegruteSykkeltilbud_Riksvegrute 0..1
sykkeltilbud Angir hvilket tilbud det er til syklende Sykkeltilbud 0..1
beskrivelse Beskrivelse av strekning CharacterString 0..1
vurderingAvTilbud Vurdering av kvalitet på tilbud. Vurdering foretas av regionale sykkelkoordinatorer. Vegnormaler legges til grunn i vurderingen. VurderingAvTilbud 0..1
kvalitetssikretDato Dato informajson sist var kvalitetssikret Date 0..1
kvalitetssikretAv Angir hvem som utførte siste kvalitetsskring CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_RIKSVEGRUTE RiksvegruteSykkeltilbud_Riksvegrute 75 0..1
NVDB_SYKKELTILBUD Sykkeltilbud 35 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 250 0..1
NVDB_VURDERINGAVTILBUD VurderingAvTilbud 30 0..1
NVDB_KVALITETSSIKRETDATO Date 8 0..1
NVDB_KVALITETSSIKRETAV CharacterString 30 0..1
Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
riksvegrute RiksvegruteSykkeltilbud_Riksvegrute 10418
sykkeltilbud Sykkeltilbud 10419
beskrivelse CharacterString 10253
vurderingAvTilbud VurderingAvTilbud 10420
kvalitetssikretDato Date 10933
kvalitetssikretAv CharacterString 10934
senterlinje Kurve
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Sykkeltilbud_Riksvegrute i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10418 Riksvegrute RiksvegruteSykkeltilbud_Riksvegrute 0 ..1
10419 Sykkeltilbud Sykkeltilbud 0 ..1
10253 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
10420 Vurdering av tilbud VurderingAvTilbud 0 ..1
10933 Kvalitetssikret dato Date 0 ..1
10934 Kvalitetssikret av CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sykkeltilbud_Riksvegrute 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Sykkeltilbud_Riksvegrute 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0