Belysningsstrekning 86

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva som er hovedbruksområdet for det belysningsstrekning. BruksområdeBelysningsstrekning 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeBelysningsstrekning 0..1
navnPåStrekning Gir navn på strekning som Belysningsstrekning dekker CharacterString 0..1
tenningssystem Angir hvilken teknologi som benyttes for tenning og slukking Tenningssystem 0..1
dimming Angir om belysningsstrekning kan dimmes Dimming 0..1
fjernstyring Angir om det er mulig å fjernstyre belysningsstrekning Fjernstyring 0..1
avstand_Innbyrdes Angir normal innbyrdes avstand mellom belysningspunkt som ligger etter hverandre i rekke. Integer 0..1
luminansnivå Gjennomsnittlig luminansnivå ved åpning av anlegget CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierBelysningsstrekning 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligBelysningsstrekning 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeBelysningsstrekning 50 0..1
NVDB_TYPE TypeBelysningsstrekning 30 0..1
NVDB_NAVNPÅSTREKNING CharacterString 100 0..1
NVDB_TENNINGSSYSTEM Tenningssystem 30 0..1
NVDB_DIMMING Dimming 3 0..1
NVDB_FJERNSTYRING Fjernstyring 3 0..1
NVDB_AVSTAND_INNBYRDES Integer 3 0..1
NVDB_LUMINANSNIVÅ CharacterString 100 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierBelysningsstrekning 50 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligBelysningsstrekning 20 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeBelysningsstrekning 1271
type TypeBelysningsstrekning 1144
navnPåStrekning CharacterString 8396
tenningssystem Tenningssystem 8404
dimming Dimming 10001
fjernstyring Fjernstyring 3760
avstand_Innbyrdes Integer 1714
luminansnivå CharacterString 8740
etableringsår Integer 8399
tilleggsinformasjon CharacterString 11575
prosjektreferanse CharacterString 11462
eier EierBelysningsstrekning 5810
eier_Navn CharacterString 8397
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBelysningsstrekning 1554
senterlinje Kurve 4786
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Belysningsstrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1271 Bruksområde BruksområdeBelysningsstrekning 0 ..1
1144 Type TypeBelysningsstrekning 0 ..1
8396 Navn på strekning CharacterString 0 ..1
8404 Tenningssystem Tenningssystem 0 ..1
10001 Dimming Dimming 0 ..1
3760 Fjernstyring Fjernstyring 0 ..1
1714 Avstand, innbyrdes Integer 0 ..1
8740 Luminansnivå CharacterString 0 ..1
8399 Etableringsår Integer 0 ..1
11575 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11462 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
5810 Eier EierBelysningsstrekning 0 ..1
8397 Eier, navn CharacterString 0 ..1
1554 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBelysningsstrekning 0 ..1
4786 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertBelysningspunkt AbstraktBelysningspunkt 0..* Belysningsstrekning 0..1
assosiasjon Belysningsstrekning 0..* assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Belysningsstrekning 0..1
assosiasjon Belysningsstrekning 0..* assosiertElektriskAnlegg AbstraktElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon Belysningsstrekning 0..* assosiertTunnelløpUtenTrafikk AbstraktTunnelløpUtenTrafikk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Belysningsstrekning 0..1
arv subtype Belysningsstrekning supertype AbstraktBelysningsstrekning
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0