Grøntanlegg 508

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

En gruppering av "grøntelementer". En del planter, busker trær kan være fornuftig å gruppere sammen. Dette kan være pga at de ligger samlet og sammen utgjør en større helhet. Det kan i tillegg være driftsmessige årsaker til grupperingen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på grøntanlegg CharacterString 0..1
nummer Angir nummer for unik identifisering av grøntanlegg CharacterString 0..1
stedAdresse Felt for å beskrive lokalisering av grøntanlegg i form av sted, adresse, mm CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier EierGrøntanlegg 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligGrøntanlegg 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_NUMMER CharacterString 20 0..1
NVDB_STEDADRESSE CharacterString 200 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_EIER EierGrøntanlegg 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligGrøntanlegg 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 4150
nummer CharacterString 4151
stedAdresse CharacterString 4156
etableringsår Integer 4155
tilleggsinformasjon CharacterString 11628
eier EierGrøntanlegg 9997
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligGrøntanlegg 5802
posisjon Punkt 7588
senterlinje Kurve 5012
område Flate 7587
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Grøntanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4150 Navn CharacterString 0 ..1
4151 Nummer CharacterString 0 ..1
4156 Sted/Adresse CharacterString 0 ..1
4155 Etableringsår Integer 0 ..1
11628 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9997 Eier EierGrøntanlegg 0 ..1
5802 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligGrøntanlegg 0 ..1
7588 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
5012 Geometri, linje Kurve 0 ..1
7587 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Grøntanlegg 0..30 Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Har Blomsterbeplantning 0..* Tilhører Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Består av Naturområde 0..* Er del av Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Består av Grøntanlegg 0..* Er del av Rasteplass 0..1
assosiasjon Har Grasdekker 0..* Tilhører Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Har Trær 0..* Tilhører Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Har Busker 0..* Tilhører Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Har PlantekasseUrne 0..* Tilhører Grøntanlegg 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0