Kalksementpeler 897

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
mønster Angir hvordan pelene er plassert i forhold til hverandre Mønster 0..1
dybdeTilBunn Angir gjennomsnittlig dybde til underkant av stabilisert område Enhet: Meter Integer 0..1
dybdeTilTopp Angir gjennomsnittlig dybde til overkant av stabilisert område Enhet: Meter Integer 0..1
areal Angir areal av stabilisert området Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks forhold knyttet til utførelse, materialtyper osv. CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierKalksementpeler 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligKalksementpeler 0..1
område Gir flate/polygon som avgrenser område med kalksementpeler Flate 0..1
posisjon Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_MØNSTER Mønster 30 0..1
NVDB_DYBDETILBUNN Integer 2 0..1
NVDB_DYBDETILTOPP Integer 2 0..1
NVDB_AREAL Integer 6 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 290 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierKalksementpeler 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligKalksementpeler 30 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
mønster Mønster 10786
dybdeTilBunn Integer 10787
dybdeTilTopp Integer 10788
areal Integer 11371
etableringsår Integer 11372
tilleggsinformasjon CharacterString 10790
arkivreferanse CharacterString 11329
prosjektreferanse CharacterString 11178
eier EierKalksementpeler 10801
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKalksementpeler 10802
område Flate 10789
posisjon Kurve
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Kalksementpeler i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10786 Mønster Mønster 0 ..1
10787 Dybde til bunn Integer 0 ..1
10788 Dybde til topp Integer 0 ..1
11371 Areal Integer 0 ..1
11372 Etableringsår Integer 0 ..1
10790 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11329 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11178 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10801 Eier EierKalksementpeler 0 ..1
10802 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKalksementpeler 0 ..1
10789 Geometri, flate Flate 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kalksementpeler 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kalksementpeler 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0