BelysningUndergang 5276

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er belysning i undergangen

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 7292
nei 7293

Vis BelysningUndergang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7292 Ja 0 ..1
7293 Nei 0 ..1