BelysningUndergang 5276

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er belysning i undergangen

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Type English Description
Ja 7292
Nei 7293

Vis BelysningUndergang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7292 Ja 1 ..1
7293 Nei 1 ..1