EierVannhåndteringsanlegg 10609

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Verdi Navn Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Type English Description
stat_StatensVegvesen 17032
stat_NyeVeier 18662
fylkeskommune 17027
kommune 17028
privat 17030
uavklart 17639

Vis EierVannhåndteringsanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17032 Stat, Statens vegvesen 0 ..1
18662 Stat, Nye Veier 0 ..1
17027 Fylkeskommune 0 ..1
17028 Kommune 0 ..1
17030 Privat 0 ..1
17639 Uavklart 0 ..1