TilstandSkadeFU_Strekning 507

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
etterslep Angir om det er etterslep i forhold til Håndbok R610 (111). EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_ETTERSLEP EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 3 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
Name Type English Description
datoKontrollert Date 4085
etterslep EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 4086
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
senterlinje Kurve 5011
tilleggsinformasjon CharacterString 4087

Vis TilstandSkadeFU_Strekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4085 Dato kontrollert Date 0 ..1
4086 Etterslep EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
5011 Geometri, linje Kurve 0 ..1
4087 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertRekkverk AbstraktRekkverk 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertTrafikkøy AbstraktTrafikkøy 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertArmeringsnett AbstraktArmeringsnett 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSkredmagasinFanggrøft AbstraktSkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertKantstolperRefleks AbstraktKantstolperRefleks 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertViltskremmereVarslere AbstraktViltskremmereVarslere 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertTrafikklomme AbstraktTrafikklomme 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertBrøytestikk AbstraktBrøytestikk 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVegoppmerking_Langsgående AbstraktVegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSnøskjerm AbstraktSnøskjerm 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertRasteplass AbstraktRasteplass 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertBranndetektor AbstraktBranndetektor 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertUndergang AbstraktUndergang 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVoll AbstraktVoll 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertGrøft_Åpen AbstraktGrøft_Åpen 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSkjerm AbstraktSkjerm 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertStøttekonstruksjon AbstraktStøttekonstruksjon 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVegskulderVegkant AbstraktVegskulderVegkant 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSiktsone AbstraktSiktsone 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertKantstein AbstraktKantstein 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertGjerde AbstraktGjerde 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertTrafikkdeler AbstraktTrafikkdeler 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertBetongutstøping AbstraktBetongutstøping 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertNaturområde AbstraktNaturområde 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertTrær AbstraktTrær 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* TilstandSkadeFU_Strekning 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSkredoverbygg AbstraktSkredoverbygg 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVegdekke AbstraktVegdekke 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVannOgFrostsikring AbstraktVannOgFrostsikring 0..1
arv subtype TilstandSkadeFU_Strekning supertype AbstraktTilstandSkadeFU_Strekning
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0