TilstandSkadeFU_Strekning 507

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
etterslep Angir om det er etterslep i forhold til Håndbok R610 (111). EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ETTERSLEP EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 3 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
etterslep EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 4086
datoKontrollert Date 4085
tilleggsinformasjon CharacterString 4087
senterlinje Kurve 5011
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis TilstandSkadeFU_Strekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4086 Etterslep EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 0 ..1
4085 Dato kontrollert Date 0 ..1
4087 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
5011 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertUndergang Undergang 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertRekkverk Rekkverk 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertTrafikkøy Trafikkøy 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertGrøft_Åpen Grøft_Åpen 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertTrær Trær 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSkjerm Skjerm 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVegskulderVegkant VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertBetongutstøping Betongutstøping 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertArmeringsnett Armeringsnett 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertKantstein Kantstein 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertRasteplass Rasteplass 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertBranndetektor Branndetektor 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertTrafikkdeler Trafikkdeler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSkredmagasinFanggrøft SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertNaturområde Naturområde 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVegdekke Vegdekke 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertGjerde Gjerde 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertKantstolperRefleks KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVegoppmerking_Langsgående Vegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSnøskjerm Snøskjerm 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertTrafikklomme Trafikklomme 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSiktsone Siktsone 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertSkredoverbygg Skredoverbygg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertViltskremmereVarslere ViltskremmereVarslere 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertBrøytestikk Brøytestikk 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVannOgFrostsikring VannOgFrostsikring 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertStøttemur Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..* assosiertVoll Voll 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0