TilstandSkadeFU_Strekning 507

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
etterslep Angir om det er etterslep i forhold til Håndbok R610 (111). EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ETTERSLEP EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 3 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
etterslep EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 4086
datoKontrollert Date 4085
tilleggsinformasjon CharacterString 4087
senterlinje Kurve 5011
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis TilstandSkadeFU_Strekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4086 Etterslep EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning 0 ..1
4085 Dato kontrollert Date 0 ..1
4087 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
5011 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Undergang 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Trafikkøy 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Grøft_Åpen 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Trær 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Skjerm 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Betongutstøping 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Armeringsnett 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Kantstein 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Branndetektor 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Trafikkdeler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Naturområde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Vegdekke 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkadeFU_Strekning 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Gjerde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Vegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Snøskjerm 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Trafikklomme 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Siktsone 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Skredoverbygg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av ViltskremmereVarslere 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Brøytestikk 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av VannOgFrostsikring 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Voll 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0