Sprøyteforbud 9991

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 16228
nei 16229

Vis Sprøyteforbud i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16228 Ja 0 ..1
16229 Nei 0 ..1