Sprøyteforbud 9991 NVDB_SPRØYTEFORBUD

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja Ja
Nei Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
16228 16228
16229 16229

Vis Sprøyteforbud i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16228 Ja 1 ..1
16229 Nei 1 ..1