PlastringErosjonssikring 144

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hvilken type erosjon/glidning det sikres mot. BruksområdePlastringErosjonssikring 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypePlastringErosjonssikring 0..1
areal Angir areal av vegobjektet Integer 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierPlastringErosjonssikring 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligPlastringErosjonssikring 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som avgrenser område med plastring/erosjon Flate 0..1
vannoverdekning Angir hvor mye av konstruksjonen som er under vann Vannoverdekning 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdePlastringErosjonssikring 30 0..1
NVDB_TYPE TypePlastringErosjonssikring 50 0..1
NVDB_AREAL Integer 6 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 300 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierPlastringErosjonssikring 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligPlastringErosjonssikring 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_VANNOVERDEKNING Vannoverdekning 30 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdePlastringErosjonssikring 1277
type TypePlastringErosjonssikring 1171
areal Integer 11392
etableringsår Integer 10337
tilleggsinformasjon CharacterString 11393
arkivreferanse CharacterString 11327
prosjektreferanse CharacterString 11085
eier EierPlastringErosjonssikring 8001
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligPlastringErosjonssikring 8066
senterlinje Kurve 4820
område Flate 8878
vannoverdekning Vannoverdekning 1873
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis PlastringErosjonssikring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1277 Bruksområde BruksområdePlastringErosjonssikring 0 ..1
1171 Type TypePlastringErosjonssikring 0 ..1
11392 Areal Integer 0 ..1
10337 Etableringsår Integer 0 ..1
11393 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11327 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11085 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
8001 Eier EierPlastringErosjonssikring 0 ..1
8066 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligPlastringErosjonssikring 0 ..1
4820 Geometri, linje Kurve 0 ..1
8878 Geometri, flate Flate 0 ..1
1873 Vannoverdekning Vannoverdekning 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon PlastringErosjonssikring 0..* assosiertSkråning AbstraktSkråning 0..1
assosiasjon PlastringErosjonssikring 0..* assosiertFyllingsskråning AbstraktFyllingsskråning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* PlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon PlastringErosjonssikring 0..* assosiertSkjæring AbstraktSkjæring 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* PlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* PlastringErosjonssikring 0..1
arv subtype PlastringErosjonssikring supertype AbstraktPlastringErosjonssikring
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0