TilstandSkade_Strekning 294

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
skadetype Angir hvilken type skade det er tale om CharacterString 0..1
test_Tilstandsindeks Angir tilstand. Til testformål Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
tilstand Angir tilstand til vegobjektet TilstandTilstandSkade_Strekning 0..1
tiltak Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot TiltakTilstandSkade_Strekning 0..1
tiltakNår Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført. TiltakNårTilstandSkade_Strekning 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_SKADETYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_TEST_TILSTANDSINDEKS Integer 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_TILSTAND TilstandTilstandSkade_Strekning 30 0..1
NVDB_TILTAK TiltakTilstandSkade_Strekning 50 0..1
NVDB_TILTAKNÅR TiltakNårTilstandSkade_Strekning 20 0..1
Name Type English Description
datoKontrollert Date 8782
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
senterlinje Kurve 4893
skadetype CharacterString 1241
test_Tilstandsindeks Integer 9835
tilleggsinformasjon CharacterString 7858
tilstand TilstandTilstandSkade_Strekning 2267
tiltak TiltakTilstandSkade_Strekning 2063
tiltakNår TiltakNårTilstandSkade_Strekning 2113

Vis TilstandSkade_Strekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
8782 Dato kontrollert Date 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
4893 Geometri, linje Kurve 0 ..1
1241 Skadetype CharacterString 0 ..1
9835 Test_Tilstandsindeks Integer 0 ..1
7858 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
2267 Tilstand TilstandTilstandSkade_Strekning 0 ..1
2063 Tiltak TiltakTilstandSkade_Strekning 0 ..1
2113 Tiltak når TiltakNårTilstandSkade_Strekning 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrafikkøy AbstraktTrafikkøy 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertArmeringsnett AbstraktArmeringsnett 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertLukketRørgrøft AbstraktLukketRørgrøft 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkred_VarslingOvervåkning AbstraktSkred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredmagasinFanggrøft AbstraktSkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertKantstolperRefleks AbstraktKantstolperRefleks 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertViltskremmereVarslere AbstraktViltskremmereVarslere 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrafikklomme AbstraktTrafikklomme 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBrøytestikk AbstraktBrøytestikk 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertPlastringErosjonssikring AbstraktPlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertVegoppmerking_Langsgående AbstraktVegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSnøskjerm AbstraktSnøskjerm 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredsikring_Bremsekjegler AbstraktSkredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrekkerørKanal AbstraktTrekkerørKanal 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertRasteplass AbstraktRasteplass 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBranndetektor AbstraktBranndetektor 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBergsikring AbstraktBergsikring 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertUndergang AbstraktUndergang 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertVoll AbstraktVoll 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertFanggjerde AbstraktFanggjerde 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkjerm AbstraktSkjerm 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredutløsningstiltak AbstraktSkredutløsningstiltak 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertStøttekonstruksjon AbstraktStøttekonstruksjon 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertRørledning AbstraktRørledning 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSiktsone AbstraktSiktsone 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertKantstein AbstraktKantstein 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertGjerde AbstraktGjerde 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBergrom AbstraktBergrom 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertViltfare AbstraktViltfare 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrafikkdeler AbstraktTrafikkdeler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBetongutstøping AbstraktBetongutstøping 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertNaturområde AbstraktNaturområde 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrær AbstraktTrær 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBusker AbstraktBusker 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertKabelbr_Uten_Stige AbstraktKabelbr_Uten_Stige 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBlomsterbeplantning AbstraktBlomsterbeplantning 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertFortau AbstraktFortau 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* TilstandSkade_Strekning 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredsikring_Forbygning AbstraktSkredsikring_Forbygning 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertGrasdekker AbstraktGrasdekker 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertHydraveg AbstraktHydraveg 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredoverbygg AbstraktSkredoverbygg 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertVannOgFrostsikring AbstraktVannOgFrostsikring 0..1
arv subtype TilstandSkade_Strekning supertype AbstraktTilstandSkade_Strekning
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0