TilstandSkade_Strekning 294

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tilstand Angir tilstand til vegobjektet TilstandTilstandSkade_Strekning 0..1
skadetype Angir hvilken type skade det er tale om CharacterString 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
tiltak Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot TiltakTilstandSkade_Strekning 0..1
tiltakNår Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført. TiltakNårTilstandSkade_Strekning 0..1
test_Tilstandsindeks Angir tilstand. Til testformål Enhet: Prosent Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TILSTAND TilstandTilstandSkade_Strekning 30 0..1
NVDB_SKADETYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_TILTAK TiltakTilstandSkade_Strekning 50 0..1
NVDB_TILTAKNÅR TiltakNårTilstandSkade_Strekning 20 0..1
NVDB_TEST_TILSTANDSINDEKS Integer 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
tilstand TilstandTilstandSkade_Strekning 2267
skadetype CharacterString 1241
datoKontrollert Date 8782
tiltak TiltakTilstandSkade_Strekning 2063
tiltakNår TiltakNårTilstandSkade_Strekning 2113
test_Tilstandsindeks Integer 9835
tilleggsinformasjon CharacterString 7858
senterlinje Kurve 4893
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis TilstandSkade_Strekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2267 Tilstand TilstandTilstandSkade_Strekning 0 ..1
1241 Skadetype CharacterString 0 ..1
8782 Dato kontrollert Date 0 ..1
2063 Tiltak TiltakTilstandSkade_Strekning 0 ..1
2113 Tiltak når TiltakNårTilstandSkade_Strekning 0 ..1
9835 Test_Tilstandsindeks Integer 0 ..1
7858 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
4893 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Gjerde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Rørledning 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Siktsone 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Skredoverbygg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Bergsikring 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av LukketRørgrøft 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Trafikklomme 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Snøskjerm 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Blomsterbeplantning 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Grasdekker 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Trafikkøy 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Undergang 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Trær 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Betongutstøping 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Kantstein 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Skredsikring_Forbygning 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Brøytestikk 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Branndetektor 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av ViltskremmereVarslere 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av PlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Fanggjerde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Viltfare 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Trafikkdeler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Skjerm 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Hydraveg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av VannOgFrostsikring 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Kabelbr_Uten_Stige 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Voll 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Naturområde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Bergrom 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Vegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Busker 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Skredutløsningstiltak 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av TrekkerørKanal 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Armeringsnett 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Strekning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0