TilstandSkade_Strekning 294

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tilstand Angir tilstand til vegobjektet TilstandTilstandSkade_Strekning 0..1
skadetype Angir hvilken type skade det er tale om CharacterString 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
tiltak Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot TiltakTilstandSkade_Strekning 0..1
tiltakNår Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført. TiltakNårTilstandSkade_Strekning 0..1
test_Tilstandsindeks Angir tilstand. Til testformål Enhet: Prosent Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TILSTAND TilstandTilstandSkade_Strekning 30 0..1
NVDB_SKADETYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_TILTAK TiltakTilstandSkade_Strekning 50 0..1
NVDB_TILTAKNÅR TiltakNårTilstandSkade_Strekning 20 0..1
NVDB_TEST_TILSTANDSINDEKS Integer 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
tilstand TilstandTilstandSkade_Strekning 2267
skadetype CharacterString 1241
datoKontrollert Date 8782
tiltak TiltakTilstandSkade_Strekning 2063
tiltakNår TiltakNårTilstandSkade_Strekning 2113
test_Tilstandsindeks Integer 9835
tilleggsinformasjon CharacterString 7858
senterlinje Kurve 4893
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis TilstandSkade_Strekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2267 Tilstand TilstandTilstandSkade_Strekning 0 ..1
1241 Skadetype CharacterString 0 ..1
8782 Dato kontrollert Date 0 ..1
2063 Tiltak TiltakTilstandSkade_Strekning 0 ..1
2113 Tiltak når TiltakNårTilstandSkade_Strekning 0 ..1
9835 Test_Tilstandsindeks Integer 0 ..1
7858 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
4893 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredmagasinFanggrøft SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertFortau Fortau 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertGjerde Gjerde 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertRørledning Rørledning 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSiktsone Siktsone 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredoverbygg Skredoverbygg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBergsikring Bergsikring 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertLukketRørgrøft LukketRørgrøft 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrafikklomme Trafikklomme 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSnøskjerm Snøskjerm 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBlomsterbeplantning Blomsterbeplantning 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertGrasdekker Grasdekker 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrafikkøy Trafikkøy 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertRasteplass Rasteplass 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredsikring_Bremsekjegler Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertUndergang Undergang 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrær Trær 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBetongutstøping Betongutstøping 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertKantstein Kantstein 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredsikring_Forbygning Skredsikring_Forbygning 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBrøytestikk Brøytestikk 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBranndetektor Branndetektor 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertViltskremmereVarslere ViltskremmereVarslere 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertPlastringErosjonssikring PlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertFanggjerde Fanggjerde 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertViltfare Viltfare 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrafikkdeler Trafikkdeler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkjerm Skjerm 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertHydraveg Hydraveg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertStøttemur Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertVannOgFrostsikring VannOgFrostsikring 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertKabelbr_Uten_Stige Kabelbr_Uten_Stige 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertKantstolperRefleks KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertVoll Voll 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertNaturområde Naturområde 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertFjellrom Bergrom 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertVegoppmerking_Langsgående Vegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertBusker Busker 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkredutløsningstiltak Skredutløsningstiltak 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertSkred_VarslingOvervåkning Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertTrekkerørKanal TrekkerørKanal 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..* assosiertArmeringsnett Armeringsnett 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0