BruksområdeBergrom 1279

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
betjeningsstasjonTunnel Betjeningsstasjon tunnel
kioskTrafoSkap Kiosk/trafo/skap
pumpestasjonBasseng Pumpestasjon/basseng
lager Lager
avstengtIkkeIBruk Bergrom har ingen funksjon lenger. Normalt er det avstengt og er ikke i bruk.
Verdi Navn Beskrivelse
betjeningsstasjonTunnel Betjeningsstasjon tunnel
kioskTrafoSkap Kiosk/trafo/skap
pumpestasjonBasseng Pumpestasjon/basseng
lager Lager
avstengtIkkeIBruk Bergrom har ingen funksjon lenger. Normalt er det avstengt og er ikke i bruk.
Name Type English Description
betjeningsstasjonTunnel 4610
kioskTrafoSkap 4611
pumpestasjonBasseng 4612
lager 4613
avstengtIkkeIBruk 19461

Vis BruksområdeBergrom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4610 Betjeningsstasjon tunnel 0 ..1
4611 Kiosk/trafo/skap 0 ..1
4612 Pumpestasjon/basseng 0 ..1
4613 Lager 0 ..1
19461 Avstengt/ikke i bruk 0 ..1