Inspeksjonsluke 803

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
beskrivelse Kan beskrive f.eks type åpning, størrelse, tilgjengelighe osv. CharacterString 0..1
bredde Angir bredde av luke. Enhet: Meter Real 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
høyde Angir høyde av luke. Enhet: Meter Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligInspeksjonsluke 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 255 0..1
NVDB_BREDDE Real 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_HØYDE Real 4 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligInspeksjonsluke 50 0..1
Name Type English Description
arkivreferanse CharacterString 11696
beskrivelse CharacterString 9133
bredde Real 9151
driftsmerking CharacterString 11000
etableringsår Integer 10312
høyde Real 9150
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
posisjon Punkt 9295
produsent CharacterString 10995
prosjektreferanse CharacterString 11156
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligInspeksjonsluke 10976

Vis Inspeksjonsluke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11696 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
9133 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
9151 Bredde Real 0 ..1
11000 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
10312 Etableringsår Integer 0 ..1
9150 Høyde Real 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
9295 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
10995 Produsent CharacterString 0 ..1
11156 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10976 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligInspeksjonsluke 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Inspeksjonsluke 0..1
assosiasjon Består av Inspeksjonsluke 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Inspeksjonsluke 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0