Brøyterode 857

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning som inngår i gitt rode
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
nummer Angir nummer på rode Integer 0..1
navn Angir navn på rode CharacterString 0..1
prioritet Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode Prioritet 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser tilleggsareal som som skal brøytes, dvs sideareal, plasser, fotau, etc . Flate 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NUMMER Integer 6 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 70 0..1
NVDB_PRIORITET Prioritet 1 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 500 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
nummer Integer 9806
navn CharacterString 9807
prioritet Prioritet 9809
tilleggsinformasjon CharacterString 9808
område Flate 11243
senterlinje Kurve
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Brøyterode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9806 Nummer Integer 0 ..1
9807 Navn CharacterString 0 ..1
9809 Prioritet Prioritet 0 ..1
9808 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11243 Geometri, flate Flate 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Brøyterode 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Brøyterode 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0