Ventilasjonsanlegg 278

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Anlegg for å ventilere f.eks tunneler
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dimensjonerendeBranneffekt Dimensjonerende branneffekt iht N500 DimensjonerendeBranneffekt 0..1
dimensjonerendeNettoSkyvkraft Skyvkraften som skal til for å overvinne trykktapsbidraget fra mekaniske og de meteorologiske ventilasjonskreftene og stempeleffekt fra kjøretøyene (V520) Enhet: Newton Integer 0..1
dimensjonerendeSkyvkraft Dimensjonerende skyvkraft er dimensjonerende netto skyvkraft delt med en systemkoeffisient for impulsvifter (Se V520) Enhet: Newton Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierVentilasjonsanlegg 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
lokalStyring Angir om det er mulighet for lokal styring LokalStyring 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
styringFraVTS Angir om det er mulig å styre anlegg fra VTS StyringFraVTSVentilasjonsanlegg 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligVentilasjonsanlegg 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DIMENSJONERENDEBRANNEFFEKT DimensjonerendeBranneffekt 20 0..1
NVDB_DIMENSJONERENDENETTOSKYVKRAFT Integer 6 0..1
NVDB_DIMENSJONERENDESKYVKRAFT Integer 6 0..1
NVDB_EIER EierVentilasjonsanlegg 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_LOKALSTYRING LokalStyring 3 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_STYRINGFRAVTS StyringFraVTSVentilasjonsanlegg 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligVentilasjonsanlegg 50 0..1
Name Type English Description
dimensjonerendeBranneffekt DimensjonerendeBranneffekt 11820
dimensjonerendeNettoSkyvkraft Integer 11821
dimensjonerendeSkyvkraft Integer 11822
eier EierVentilasjonsanlegg 8015
etableringsår Integer 10400
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
lokalStyring LokalStyring 3694
posisjon Punkt 4884
prosjektreferanse CharacterString 11113
senterlinje Kurve 8933
styringFraVTS StyringFraVTSVentilasjonsanlegg 3757
tilleggsinformasjon CharacterString 11599
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVentilasjonsanlegg 3822

Vis Ventilasjonsanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11820 Dimensjonerende branneffekt DimensjonerendeBranneffekt 0 ..1
11821 Dimensjonerende netto skyvkraft Integer 0 ..1
11822 Dimensjonerende skyvkraft Integer 0 ..1
8015 Eier EierVentilasjonsanlegg 0 ..1
10400 Etableringsår Integer 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
3694 Lokal styring LokalStyring 0 ..1
4884 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
11113 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
8933 Geometri, linje Kurve 0 ..1
3757 Styring fra VTS StyringFraVTSVentilasjonsanlegg 0 ..1
11599 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
3822 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVentilasjonsanlegg 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av VifteVentilator 0..* Er del av Ventilasjonsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Ventilasjonsanlegg 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ventilasjonsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ventilasjonsanlegg 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0