Betongutstøping 71

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lengde Angir lengde av vegobjektet, er normalt avledet fra geometri/stedfesting Real 0..1
tykkelse Angir standard tykkelse av vegobjektet Real 0..1
armering Angir om det er armering, og i tilfelle hvilken type Armering 0..1
membran Angir hvilken type membran/drenering det er bak utstøping MembranBetongutstøping 0..1
posisjon Angir posisjon til vegobjektet i samleobjektet Posisjon 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
senterlinje Gir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_LENGDE Real 7 0..1
NVDB_TYKKELSE Real 4 0..1
NVDB_ARMERING Armering 20 0..1
NVDB_MEMBRAN MembranBetongutstøping 20 0..1
NVDB_POSISJON Posisjon 20 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
lengde Real 1318
tykkelse Real 1620
armering Armering 9168
membran MembranBetongutstøping 1996
posisjon Posisjon 1650
etableringsår Integer 10269
tilleggsinformasjon CharacterString 11571
prosjektreferanse CharacterString 11063
senterlinje Kurve 4773
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Betongutstøping i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1318 Lengde Real 0 ..1
1620 Tykkelse Real 0 ..1
9168 Armering Armering 0 ..1
1996 Membran MembranBetongutstøping 0 ..1
1650 Posisjon Posisjon 0 ..1
10269 Etableringsår Integer 0 ..1
11571 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11063 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4773 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Betongutstøping 0..* assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Betongutstøping 0..1
assosiasjon Betongutstøping 0..* assosiertTunnelløpUtenTrafikk AbstraktTunnelløpUtenTrafikk 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* Betongutstøping 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Betongutstøping 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning AbstraktTilstandSkadeFU_Strekning 0..* Betongutstøping 0..1
arv subtype Betongutstøping supertype AbstraktBetongutstøping
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0