Skiltportal 24

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdeSkiltportal 0..1
oppsettingsutstyr Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet OppsettingsutstyrSkiltportal 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeSkiltportal 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierSkiltportal 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligSkiltportal 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeSkiltportal 50 0..1
NVDB_OPPSETTINGSUTSTYR OppsettingsutstyrSkiltportal 30 0..1
NVDB_TYPE TypeSkiltportal 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_LEVERANDØR CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_EIER EierSkiltportal 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligSkiltportal 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeSkiltportal 1253
oppsettingsutstyr OppsettingsutstyrSkiltportal 5762
type TypeSkiltportal 1106
etableringsår Integer 10359
driftsmerking CharacterString 10480
produsent CharacterString 1514
produktnavn CharacterString 1437
leverandør CharacterString 1474
tilleggsinformasjon CharacterString 11553
prosjektreferanse CharacterString 11041
FKB_ID CharacterString 10860
eier EierSkiltportal 7987
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSkiltportal 8050
posisjon Punkt 4732
senterlinje Kurve 8916
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Skiltportal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1253 Bruksområde BruksområdeSkiltportal 0 ..1
5762 Oppsettingsutstyr OppsettingsutstyrSkiltportal 0 ..1
1106 Type TypeSkiltportal 0 ..1
10359 Etableringsår Integer 0 ..1
10480 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
1514 Produsent CharacterString 0 ..1
1437 Produktnavn CharacterString 0 ..1
1474 Leverandør CharacterString 0 ..1
11553 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11041 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10860 FKB_ID CharacterString 0 ..1
7987 Eier EierSkiltportal 0 ..1
8050 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSkiltportal 0 ..1
4732 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
8916 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av Skiltpunkt 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av Høydebegrensning 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Skiltportal 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0