VærforholdPåVegenVegstengning 3922

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilke værforhold det var på vegen i forkant av da vegstengning

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ingenNedbør Ingen nedbør
regn Regn
regn_Lite Regn, lite
regn_Middels Regn, middels
regn_Mye Regn, mye
snø Snø
snø_Lite Snø, lite
snø_Middels Snø, middels
snø_Mye Snø, mye
Verdi Navn Beskrivelse
ingenNedbør Ingen nedbør
regn Regn
regn_Lite Regn, lite
regn_Middels Regn, middels
regn_Mye Regn, mye
snø Snø
snø_Lite Snø, lite
snø_Middels Snø, middels
snø_Mye Snø, mye
Name Type English Description
ingenNedbør 5673
regn 5674
regn_Lite 5676
regn_Middels 5675
regn_Mye 5677
snø 5678
snø_Lite 5679
snø_Middels 5680
snø_Mye 5681

Vis VærforholdPåVegenVegstengning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5673 Ingen nedbør 0 ..1
5674 Regn 0 ..1
5676 Regn, lite 0 ..1
5675 Regn, middels 0 ..1
5677 Regn, mye 0 ..1
5678 Snø 0 ..1
5679 Snø, lite 0 ..1
5680 Snø, middels 0 ..1
5681 Snø, mye 0 ..1