TilstandSkadeFU_Punkt 762

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
etterslep Angir om det er etterslep i forhold til Håndbok R610 (111). Etterslep 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ETTERSLEP Etterslep 3 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
etterslep Etterslep 7592
datoKontrollert Date 7591
tilleggsinformasjon CharacterString 7593
posisjon Punkt 7598
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis TilstandSkadeFU_Punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7592 Etterslep Etterslep 0 ..1
7591 Dato kontrollert Date 0 ..1
7593 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
7598 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Temperaturmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Støtpute 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Brannslokningsapparat 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Skap_Teknisk 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Tunnelportal 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Tunnelport 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av VifteVentilator 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Dyresperre 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Gjerdeport 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Toalettanlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av BassengMagasin 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Leskur 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Brannvarslingsanlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av ATK_Punkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av PortDør 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Telefonsentral 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Strøsandkasse 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Antenne 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Tunnelsjakt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Vannstandsmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Signalpunkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Skiltpunkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Trekkekum 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Vindmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Skiltplate 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Styreapparat 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Vegbom 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Snuplass 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Gangfelt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Trafo 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Utemøbler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Kum 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Brannslokkingsanlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkadeFU_Punkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Skiltportal 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0