TilstandSkadeFU_Punkt 762

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
etterslep Angir om det er etterslep i forhold til Håndbok R610 (111). Etterslep 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_ETTERSLEP Etterslep 3 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
Name Type English Description
datoKontrollert Date 7591
etterslep Etterslep 7592
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
posisjon Punkt 7598
tilleggsinformasjon CharacterString 7593

Vis TilstandSkadeFU_Punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7591 Dato kontrollert Date 0 ..1
7592 Etterslep Etterslep 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
7598 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
7593 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBelysningspunkt AbstraktBelysningspunkt 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBygning AbstraktBygning 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertStikkrenneKulvert AbstraktStikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTunnelport AbstraktTunnelport 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTemperaturmåler AbstraktTemperaturmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertLekeapparat AbstraktLekeapparat 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertUtemøbler AbstraktUtemøbler 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBrannvarslingsanlegg AbstraktBrannvarslingsanlegg 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertStrøsandkasse AbstraktStrøsandkasse 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSkiltportal AbstraktSkiltportal 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTrekkekum AbstraktTrekkekum 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSkiltpunkt AbstraktSkiltpunkt 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertStøtpute AbstraktStøtpute 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertGjerdeport AbstraktGjerdeport 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertRenovasjon AbstraktRenovasjon 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertPumpe AbstraktPumpe 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVifteVentilator AbstraktVifteVentilator 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertLeskur AbstraktLeskur 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSkiltplate AbstraktSkiltplate 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertDyresperre AbstraktDyresperre 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertATK_Punkt AbstraktATK_Punkt 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertFartsdemper AbstraktFartsdemper 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBassengMagasin AbstraktBassengMagasin 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertToalettanlegg AbstraktToalettanlegg 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertGangfelt AbstraktGangfelt 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertReferansestolpe AbstraktReferansestolpe 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTrafikkspeil AbstraktTrafikkspeil 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSignalpunkt AbstraktSignalpunkt 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVindmåler AbstraktVindmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTunnelsjakt AbstraktTunnelsjakt 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTunnelportal AbstraktTunnelportal 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertPortDør AbstraktPortDør 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSnuplass AbstraktSnuplass 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTrafo AbstraktTrafo 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVegbom AbstraktVegbom 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBrannslokningsapparat AbstraktBrannslokningsapparat 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVariabeltSkilt AbstraktVariabeltSkilt 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVannstandsmåler AbstraktVannstandsmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBrannslokkingsanlegg AbstraktBrannslokkingsanlegg 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSkap_Teknisk AbstraktSkap_Teknisk 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVærstasjon AbstraktVærstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* TilstandSkadeFU_Punkt 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertAntenne AbstraktAntenne 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertKum AbstraktKum 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertStyreapparat AbstraktStyreapparat 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVegoppmerking_Tverrgående AbstraktVegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTelefonsentral AbstraktTelefonsentral 0..1
arv subtype TilstandSkadeFU_Punkt supertype AbstraktTilstandSkadeFU_Punkt
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0