TilstandSkadeFU_Punkt 762

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
etterslep Angir om det er etterslep i forhold til Håndbok R610 (111). Etterslep 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ETTERSLEP Etterslep 3 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
etterslep Etterslep 7592
datoKontrollert Date 7591
tilleggsinformasjon CharacterString 7593
posisjon Punkt 7598
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis TilstandSkadeFU_Punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7592 Etterslep Etterslep 0 ..1
7591 Dato kontrollert Date 0 ..1
7593 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
7598 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTemperaturmåler Temperaturmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertStøtpute Støtpute 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBrannslokningsapparat Brannslokningsapparat 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSkap_Teknisk Skap_Teknisk 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTunnelportal Tunnelportal 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVegoppmerking_Tverrgående Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTunnelport Tunnelport 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVifteVentilator VifteVentilator 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertDyresperre Dyresperre 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertGjerdeport Gjerdeport 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertToalettanlegg Toalettanlegg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertFartsdemper Fartsdemper 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBassengMagasin BassengMagasin 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertLeskur Leskur 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBrannvarslingsanlegg Brannvarslingsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertPortDør PortDør 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTelefonsentral Telefonsentral 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertStrøsandkasse Strøsandkasse 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertAntenne Antenne 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTunnelsjakt Tunnelsjakt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVariabeltSkilt VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBelysningspunkt Belysningspunkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertRenovasjon Renovasjon 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertLekeapparat Lekeapparat 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVannstandsmåler Vannstandsmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVærstasjon Værstasjon 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertReferansestolpe Referansestolpe 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSignalpunkt Signalpunkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertStikkrenneKulvert StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSkiltpunkt Skiltpunkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTrekkekum Trekkekum 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVindmåler Vindmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTrafikkspeil Trafikkspeil 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSkiltplate Skiltplate 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertStyreapparat Styreapparat 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertVegbom Vegbom 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSnuplass Snuplass 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertGangfelt Gangfelt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertTrafo Trafo 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertUtemøbler Utemøbler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertKum Kum 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBrannslokkingsanlegg Brannslokkingsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertBygning Bygning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertPumpe Pumpe 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertSkiltportal Skiltportal 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0