TriaksialLabProsedyre TriaxialLabProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

prosedyrer for bestemmelse av skjærfasthet av løsmasser ved treaksialprøving
procedure for determination of shear strength of soils by triaxial testing
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
triaksialMetode prosedyrer for bestemmelse av skjærfasthet ved treaksial prøving etter nærmere angitt metode TriaksialMetode (kodeliste) 1..1
triaksialType prosedyrer for bestemmelse av skjærfasthet ved treaksial prøving ved nærmere angitt type TriaksialType (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
TriaksialMetode 1..1
TriaksialType 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
triaksialMetode TriaksialMetode triaksialMetode procedure for determination of shear strength by triaxial test according to a given method
triaksialType TriaksialType triaksialMetode procedure for determination of shear strength by triaxial test according to a given type

Vis TriaksialLabProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TriaksialMetode 1 ..1
TriaksialType 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TriaksialLabProsedyre triaksialObservasjon Triaksial 0..*
arv subtype TriaksialLabProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab