Lekeapparat 26

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeLekeapparat 0..1
vedlikeholdsavtale Angir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet CharacterString 0..1
sikkerhetskrav Angir hvilke krav til sikkerhet som gjelder. Det henvises til lover/forskrifter og paragrafer CharacterString 0..1
antall Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Enhet: Stykker Integer 0..1
fastmontert Angir om lekeapparatet er fastmontert Fastmontert 0..1
materialtype Angir primær materialtype for vegobjektet MaterialtypeLekeapparat 0..1
overflatebehandling Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet OverflatebehandlingLekeapparat 0..1
underlag Angir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet Underlag 0..1
vinterlagring angir om lekeapparatet blir vinterlagret Vinterlagring 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierLekeapparat 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligLekeapparat 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeLekeapparat 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSAVTALE CharacterString 50 0..1
NVDB_SIKKERHETSKRAV CharacterString 50 0..1
NVDB_ANTALL Integer 2 0..1
NVDB_FASTMONTERT Fastmontert 3 0..1
NVDB_MATERIALTYPE MaterialtypeLekeapparat 10 0..1
NVDB_OVERFLATEBEHANDLING OverflatebehandlingLekeapparat 50 0..1
NVDB_UNDERLAG Underlag 50 0..1
NVDB_VINTERLAGRING Vinterlagring 3 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_LEVERANDØR CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierLekeapparat 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligLekeapparat 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
type TypeLekeapparat 1107
vedlikeholdsavtale CharacterString 1560
sikkerhetskrav CharacterString 1741
antall Integer 2193
fastmontert Fastmontert 9452
materialtype MaterialtypeLekeapparat 9453
overflatebehandling OverflatebehandlingLekeapparat 9454
underlag Underlag 1740
vinterlagring Vinterlagring 9455
etableringsår Integer 10321
produsent CharacterString 1516
produktnavn CharacterString 1439
leverandør CharacterString 1476
tilleggsinformasjon CharacterString 11555
prosjektreferanse CharacterString 11043
eier EierLekeapparat 5817
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLekeapparat 8051
posisjon Punkt 4734
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Lekeapparat i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1107 Type TypeLekeapparat 0 ..1
1560 Vedlikeholdsavtale CharacterString 0 ..1
1741 Sikkerhetskrav CharacterString 0 ..1
2193 Antall Integer 0 ..1
9452 Fastmontert Fastmontert 0 ..1
9453 Materialtype MaterialtypeLekeapparat 0 ..1
9454 Overflatebehandling OverflatebehandlingLekeapparat 0 ..1
1740 Underlag Underlag 0 ..1
9455 Vinterlagring Vinterlagring 0 ..1
10321 Etableringsår Integer 0 ..1
1516 Produsent CharacterString 0 ..1
1439 Produktnavn CharacterString 0 ..1
1476 Leverandør CharacterString 0 ..1
11555 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11043 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
5817 Eier EierLekeapparat 0 ..1
8051 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLekeapparat 0 ..1
4734 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av Lekeapparat 0..20 Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av Lekeapparat 0..* Er del av Rasteplass 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0