KanalGrøft CanalDitch

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

rennende vann der forløpet er menneskeskapt
Running water where the water course is made by humans.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
vannBredde gir informasjon om hvordan elv/bekk og kanal/grøft grovt er klassifisert etter bredde VannBredde (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
Kurve Kurve 0..1
VANNBR VannBredde 1 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
vannBredde VannBredde water width gives information about how a river/brook and a channel/trench are classified according to width

Vis KanalGrøft i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Kurve 0 ..1
VannBredde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon KanalGrøft 0..* ElvelinjeFiktiv 0..*
assosiasjon avgrensning ElvelinjeFiktiv 0..* KanalGrøft 1
assosiasjon KanalGrøft 1 avgrensning KanalGrøftKant 1..*
assosiasjon KanalGrøft 1 avgrensning ElveElvSperre 0..*
assosiasjon KanalGrøft 1 avgrensning InnsjøElvSperre 0..*
assosiasjon avgrensning HavElvSperre 0..* KanalGrøft 1