Vegfunksjon 577

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir vegfunksjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vegfunksjon VegfunksjonVegfunksjon 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_VEGFUNKSJON VegfunksjonVegfunksjon 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
vegfunksjon VegfunksjonVegfunksjon 5178
senterlinje Kurve 6921
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Vegfunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5178 Vegfunksjon VegfunksjonVegfunksjon 0 ..1
6921 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0