StatusTS_Inspeksjon 11319

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir status for gjennomføring av tiltak.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ingenTiltak Ingen tiltak
delvisGjennomført Delvis gjennomført
gjennomført Gjennomført
Verdi Navn Beskrivelse
ingenTiltak Ingen tiltak
delvisGjennomført Delvis gjennomført
gjennomført Gjennomført
Name Type English Description
ingenTiltak 19095
delvisGjennomført 19096
gjennomført 19097

Vis StatusTS_Inspeksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19095 Ingen tiltak 0 ..1
19096 Delvis gjennomført 0 ..1
19097 Gjennomført 0 ..1