TilstandSkade_Punkt 761

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
skadetype Angir hvilken type skade det er tale om CharacterString 0..1
test_Tilstandsindeks Angir tilstand. Til testformål Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
tilstand Angir tilstand til vegobjektet TilstandTilstandSkade_Punkt 0..1
tiltak Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot TiltakTilstandSkade_Punkt 0..1
tiltakNår Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført. TiltakNårTilstandSkade_Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_SKADETYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_TEST_TILSTANDSINDEKS Integer 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_TILSTAND TilstandTilstandSkade_Punkt 30 0..1
NVDB_TILTAK TiltakTilstandSkade_Punkt 50 0..1
NVDB_TILTAKNÅR TiltakNårTilstandSkade_Punkt 20 0..1
Name Type English Description
datoKontrollert Date 8777
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
posisjon Punkt 7597
skadetype CharacterString 7590
test_Tilstandsindeks Integer 9834
tilleggsinformasjon CharacterString 7859
tilstand TilstandTilstandSkade_Punkt 7596
tiltak TiltakTilstandSkade_Punkt 7594
tiltakNår TiltakNårTilstandSkade_Punkt 7595

Vis TilstandSkade_Punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
8777 Dato kontrollert Date 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
7597 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
7590 Skadetype CharacterString 0 ..1
9834 Test_Tilstandsindeks Integer 0 ..1
7859 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
7596 Tilstand TilstandTilstandSkade_Punkt 0 ..1
7594 Tiltak TiltakTilstandSkade_Punkt 0 ..1
7595 Tiltak når TiltakNårTilstandSkade_Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertFaunapassasje AbstraktFaunapassasje 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBygning AbstraktBygning 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertStikkrenneKulvert AbstraktStikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTunnelport AbstraktTunnelport 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTemperaturmåler AbstraktTemperaturmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLysmast AbstraktLysmast 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertMåleutstyr_Svevestøv AbstraktMåleutstyr_Svevestøv 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLysarmatur AbstraktLysarmatur 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertKunstUtsmykking AbstraktKunstUtsmykking 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLekeapparat AbstraktLekeapparat 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertHydrant AbstraktHydrant 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertHøydehinder AbstraktHøydehinder 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertDetektor_Trafikk AbstraktDetektor_Trafikk 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertUtemøbler AbstraktUtemøbler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertParkeringsområde AbstraktParkeringsområde 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLysmåler AbstraktLysmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBrannvarslingsanlegg AbstraktBrannvarslingsanlegg 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertStrøsandkasse AbstraktStrøsandkasse 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertKamera AbstraktKamera 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSkiltportal AbstraktSkiltportal 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTrekkekum AbstraktTrekkekum 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertStøtpute AbstraktStøtpute 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertGjerdeport AbstraktGjerdeport 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertRenovasjon AbstraktRenovasjon 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTaktileIndikatorer AbstraktTaktileIndikatorer 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNødstrømsaggregat AbstraktNødstrømsaggregat 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNedføringsrenne AbstraktNedføringsrenne 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertPumpe AbstraktPumpe 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertGassmåler AbstraktGassmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertFerist AbstraktFerist 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertRadar AbstraktRadar 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVifteVentilator AbstraktVifteVentilator 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLeskur AbstraktLeskur 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertDyresperre AbstraktDyresperre 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertATK_Punkt AbstraktATK_Punkt 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertElektriskAnlegg AbstraktElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertFartsdemper AbstraktFartsdemper 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertPlantekasseUrne AbstraktPlantekasseUrne 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBassengMagasin AbstraktBassengMagasin 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertToalettanlegg AbstraktToalettanlegg 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertGangfelt AbstraktGangfelt 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertReferansestolpe AbstraktReferansestolpe 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertRekkverksende AbstraktRekkverksende 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTrafikkspeil AbstraktTrafikkspeil 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSignalpunkt AbstraktSignalpunkt 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertFotocelle AbstraktFotocelle 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertHøydemåler AbstraktHøydemåler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVindmåler AbstraktVindmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTunnelsjakt AbstraktTunnelsjakt 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTunnelportal AbstraktTunnelportal 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSiktmåler AbstraktSiktmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertPortDør AbstraktPortDør 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNødtelefon AbstraktNødtelefon 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSnuplass AbstraktSnuplass 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTrafo AbstraktTrafo 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVegbom AbstraktVegbom 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBrannslokningsapparat AbstraktBrannslokningsapparat 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVariabeltSkilt AbstraktVariabeltSkilt 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertOppslagstavleForRutetabell AbstraktOppslagstavleForRutetabell 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVannstandsmåler AbstraktVannstandsmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBrannslokkingsanlegg AbstraktBrannslokkingsanlegg 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertKondensmåler AbstraktKondensmåler 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSkap_Teknisk AbstraktSkap_Teknisk 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVærstasjon AbstraktVærstasjon 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNødstasjon AbstraktNødstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* TilstandSkade_Punkt 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertAntenne AbstraktAntenne 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertUPS AbstraktUPS 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertKum AbstraktKum 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertStyreapparat AbstraktStyreapparat 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNedsenkaKantstein AbstraktNedsenkaKantstein 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVegoppmerking_Tverrgående AbstraktVegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTelefonsentral AbstraktTelefonsentral 0..1
arv subtype TilstandSkade_Punkt supertype AbstraktTilstandSkade_Punkt
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0