TilstandSkade_Punkt 761

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tilstand Angir tilstand til vegobjektet TilstandTilstandSkade_Punkt 0..1
skadetype Angir hvilken type skade det er tale om CharacterString 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
tiltak Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot TiltakTilstandSkade_Punkt 0..1
tiltakNår Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført. TiltakNårTilstandSkade_Punkt 0..1
test_Tilstandsindeks Angir tilstand. Til testformål Enhet: Prosent Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TILSTAND TilstandTilstandSkade_Punkt 30 0..1
NVDB_SKADETYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_TILTAK TiltakTilstandSkade_Punkt 50 0..1
NVDB_TILTAKNÅR TiltakNårTilstandSkade_Punkt 20 0..1
NVDB_TEST_TILSTANDSINDEKS Integer 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
tilstand TilstandTilstandSkade_Punkt 7596
skadetype CharacterString 7590
datoKontrollert Date 8777
tiltak TiltakTilstandSkade_Punkt 7594
tiltakNår TiltakNårTilstandSkade_Punkt 7595
test_Tilstandsindeks Integer 9834
tilleggsinformasjon CharacterString 7859
posisjon Punkt 7597
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis TilstandSkade_Punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7596 Tilstand TilstandTilstandSkade_Punkt 0 ..1
7590 Skadetype CharacterString 0 ..1
8777 Dato kontrollert Date 0 ..1
7594 Tiltak TiltakTilstandSkade_Punkt 0 ..1
7595 Tiltak når TiltakNårTilstandSkade_Punkt 0 ..1
9834 Test_Tilstandsindeks Integer 0 ..1
7859 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
7597 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertStikkrenneKulvert StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTrekkekum Trekkekum 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertOppslagstavleForRutetabell OppslagstavleForRutetabell 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertGassmåler Gassmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertHydrant Hydrant 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertToalettanlegg Toalettanlegg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertHøydemåler Høydemåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTunnelport Tunnelport 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVariabeltSkilt VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertKunstUtsmykking KunstUtsmykking 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertFartsdemper Fartsdemper 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTrafo Trafo 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNedsenkaKantstein NedsenkaKantstein 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertStøtpute Støtpute 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertFerist Ferist 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertRadar Radar 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTrafikkspeil Trafikkspeil 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertKamera Kamera 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertFaunapassasje Faunapassasje 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertGangfelt Gangfelt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSnuplass Snuplass 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBrannslokkingsanlegg Brannslokkingsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertDyresperre Dyresperre 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertUtemøbler Utemøbler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLysmåler Lysmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertDetektor_Trafikk Detektor_Trafikk 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTunnelsjakt Tunnelsjakt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertParkeringsområde Parkeringsområde 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSkap_Teknisk Skap_Teknisk 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertKondensmåler Kondensmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertStyreapparat Styreapparat 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLekeapparat Lekeapparat 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLeskur Leskur 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertMåleutstyr_Svevestøv Måleutstyr_Svevestøv 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVindmåler Vindmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTunnelportal Tunnelportal 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSignalpunkt Signalpunkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTelefonsentral Telefonsentral 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertPlantekasseKrukke PlantekasseUrne 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertReferansestolpe Referansestolpe 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSiktmåler Siktmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVærstasjon Værstasjon 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLysarmatur Lysarmatur 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertSkiltportal Skiltportal 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertUPS UPS 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertFotocelle Fotocelle 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertHøydehinder Høydehinder 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNedføringsrenne Nedføringsrenne 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBrannslokningsapparat Brannslokningsapparat 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertAntenne Antenne 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBassengMagasin BassengMagasin 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertRenovasjon Renovasjon 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertKum Kum 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNødtelefon Nødtelefon 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertStrøsandkasse Strøsandkasse 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNødstasjon Nødstasjon 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertNødstrømsaggregat Nødstrømsaggregat 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTaktileIndikatorer TaktileIndikatorer 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertElektriskAnlegg ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBygning Bygning 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVifteVentilator VifteVentilator 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertTemperaturmåler Temperaturmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertGjerdeport Gjerdeport 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVegoppmerking_Tverrgående Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertBrannvarslingsanlegg Brannvarslingsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVannstandsmåler Vannstandsmåler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertLysmast Lysmast 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertVegbom Vegbom 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertPortDør PortDør 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertPumpe Pumpe 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertRekkverksende Rekkverksende 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0