TilstandSkade_Punkt 761

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tilstand Angir tilstand til vegobjektet TilstandTilstandSkade_Punkt 0..1
skadetype Angir hvilken type skade det er tale om CharacterString 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
tiltak Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot TiltakTilstandSkade_Punkt 0..1
tiltakNår Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført. TiltakNårTilstandSkade_Punkt 0..1
test_Tilstandsindeks Angir tilstand. Til testformål Enhet: Prosent Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TILSTAND TilstandTilstandSkade_Punkt 30 0..1
NVDB_SKADETYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_TILTAK TiltakTilstandSkade_Punkt 50 0..1
NVDB_TILTAKNÅR TiltakNårTilstandSkade_Punkt 20 0..1
NVDB_TEST_TILSTANDSINDEKS Integer 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
tilstand TilstandTilstandSkade_Punkt 7596
skadetype CharacterString 7590
datoKontrollert Date 8777
tiltak TiltakTilstandSkade_Punkt 7594
tiltakNår TiltakNårTilstandSkade_Punkt 7595
test_Tilstandsindeks Integer 9834
tilleggsinformasjon CharacterString 7859
posisjon Punkt 7597
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis TilstandSkade_Punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7596 Tilstand TilstandTilstandSkade_Punkt 0 ..1
7590 Skadetype CharacterString 0 ..1
8777 Dato kontrollert Date 0 ..1
7594 Tiltak TiltakTilstandSkade_Punkt 0 ..1
7595 Tiltak når TiltakNårTilstandSkade_Punkt 0 ..1
9834 Test_Tilstandsindeks Integer 0 ..1
7859 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
7597 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Trekkekum 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av OppslagstavleForRutetabell 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Gassmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Hydrant 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Toalettanlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Høydemåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Tunnelport 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av KunstUtsmykking 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Trafo 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av NedsenkaKantstein 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Støtpute 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Ferist 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Radar 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Kamera 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Faunapassasje 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Gangfelt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Snuplass 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Brannslokkingsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Punkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Dyresperre 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Utemøbler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Lysmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Detektor_Trafikk 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Tunnelsjakt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Parkeringsområde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Skap_Teknisk 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Kondensmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Styreapparat 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Leskur 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Måleutstyr_Svevestøv 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Vindmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Tunnelportal 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Signalpunkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Telefonsentral 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av ATK_Punkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av PlantekasseUrne 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Siktmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Lysarmatur 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av UPS 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Fotocelle 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Høydehinder 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Nedføringsrenne 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Brannslokningsapparat 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Antenne 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av BassengMagasin 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Kum 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Nødtelefon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Strøsandkasse 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Nødstasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Nødstrømsaggregat 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av TaktileIndikatorer 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av VifteVentilator 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Temperaturmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Gjerdeport 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Brannvarslingsanlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Vannstandsmåler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Lysmast 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Vegbom 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av PortDør 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Rekkverksende 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0