Installasjonsbøye

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
installasjonsbøyekategori InstallasjonsbøyeKategori (kodeliste) 0..1
FlytendeMerke
bøyeform angir bøyeform/fasong Bøyeform (kodeliste) 1..1
Sjømerke
radarReflektor Boolean 0..1
imoToppmerketype Merknad: S57 TOPSHP IMOToppmerketype (kodeliste) 0..1
nasjonalToppmerketype Merknad: ikke S-57 Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) 0..1
merkelistenummer Integer 0..1
vanndybde loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] Real 0..1
dybdeMålemetode Merknad: S57 TECSOU DybdeMålemetode (kodeliste) 0..1
farge1 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
farge2 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
farge3 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
fargemønster Merknad: S57 COLPAT Merkemønster (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BØYE_FORM Bøyeform (kodeliste) 2 1..1
RADARREFLEKTOR Boolean 0..1
IMOTOPPMERKETYPE IMOToppmerketype (kodeliste) 2 0..1
NASJONALTOPPMERKETYPE Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) 1 0..1
MERKELISTENUMMER Integer 0..1
DYBDE Real 0..1
DybdeMålemetode (kodeliste) 0..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
MERKEMØNSTER Merkemønster (kodeliste) 0..1
INSTALLASJONSBØYEKATEGORI InstallasjonsbøyeKategori 1 0..1
Name Type English Description
bøyeform Bøyeform (kodeliste) buoyShape the category of a buoy's shape. The principal shapes are those recommended in the
radarReflektor Boolean retroReflector
imoToppmerketype IMOToppmerketype (kodeliste) topmarkDaymarkShape the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP
nasjonalToppmerketype Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) nationalTopMarkType the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP
merkelistenummer Integer navigationalMarkListNumber
vanndybde Real waterdepth the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types?
dybdeMålemetode DybdeMålemetode (kodeliste) techniqueOfSoundingMeasurement the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU
farge1 Sjømerkefarge (kodeliste)
farge2 Sjømerkefarge (kodeliste)
farge3 Sjømerkefarge (kodeliste)
fargemønster Merkemønster (kodeliste) colourPattern the category of the colour pattern. Note: S-57 COLPAT
installasjonsbøyekategori InstallasjonsbøyeKategori

Vis Installasjonsbøye i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
InstallasjonsbøyeKategori 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Installasjonsbøye supertype FlytendeMerke