Pumpe 85

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Innretning for å pumpe vann.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Angir hvor mange tilsvarende vegobjekt dette objektet representerer Enhet: Stykker Integer 0..1
effekt Angir effekt per pumpe Enhet: Kilowatt Real 0..1
godkjentAvløp Angir om pumpe pumper vann til godkjent avløpsanlegg. GodkjentAvløp 0..1
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdePumpe 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
SCADA_Merking Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. CharacterString 0..1
produsent_Pumpe Angir navn på produsent/fabrikant av pumpe. CharacterString 0..1
produktnavn_Pumpe Angir produktnavn for pumpe. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierPumpe 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligPumpe 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALL Integer 1 0..1
NVDB_EFFEKT Real 5 0..1
NVDB_GODKJENTAVLØP GodkjentAvløp 3 0..1
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdePumpe 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_SCADA_MERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUSENT_PUMPE CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN_PUMPE CharacterString 100 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierPumpe 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligPumpe 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
antall Integer 3841
effekt Real 1950
godkjentAvløp GodkjentAvløp 8139
bruksområde BruksområdePumpe 1270
etableringsår Integer 10339
driftsmerking CharacterString 3578
SCADA_Merking CharacterString 11711
produsent_Pumpe CharacterString 3554
produktnavn_Pumpe CharacterString 3814
tilleggsinformasjon CharacterString 11574
arkivreferanse CharacterString 11661
prosjektreferanse CharacterString 11071
eier EierPumpe 7997
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligPumpe 3821
posisjon Punkt 4785
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Pumpe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3841 Antall Integer 0 ..1
1950 Effekt Real 0 ..1
8139 Godkjent avløp GodkjentAvløp 0 ..1
1270 Bruksområde BruksområdePumpe 0 ..1
10339 Etableringsår Integer 0 ..1
3578 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
11711 SCADA-merking CharacterString 0 ..1
3554 Produsent, pumpe CharacterString 0 ..1
3814 Produktnavn, pumpe CharacterString 0 ..1
11574 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11661 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11071 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
7997 Eier EierPumpe 0 ..1
3821 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligPumpe 0 ..1
4785 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av Pumpe 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Pumpe 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0