VedlikeholdsansvarligUndergang 8092

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Name Type English Description
Statens vegvesen 10486
Nye Veier 18745
Fylkeskommune 19953
OPS 18874
Kommune 10564
Privat 10642
Uavklart 17736

Vis VedlikeholdsansvarligUndergang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10486 Statens vegvesen 1 ..1
18745 Nye Veier 1 ..1
19953 Fylkeskommune 1 ..1
18874 OPS 1 ..1
10564 Kommune 1 ..1
10642 Privat 1 ..1
17736 Uavklart 1 ..1