Trapp 875

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
materialtype Angir type materiale MaterialtypeTrapp 0..1
antallTrinn Angir antall trinn i trappen Integer 0..1
antallRepos Angir antall repos i trappa Integer 0..1
lengde Angir lengde på trappen fra nederste steg til øverste steg Real 0..1
bredde Angir bredde på trappen Real 0..1
barnevognspor Angir om det finnes barnevognspor i trappa Barnevognspor 0..1
varmekabler Angir om det finnes varmekabler i trappa VarmekablerTrapp 0..1
rekkverkHåndlist Angir om rekkverk/håndlist finnes RekkverkHåndlist 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierTrapp 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligTrapp 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser vegobjektet. Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_MATERIALTYPE MaterialtypeTrapp 8 0..1
NVDB_ANTALLTRINN Integer 3 0..1
NVDB_ANTALLREPOS Integer 2 0..1
NVDB_LENGDE Real 5 0..1
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_BARNEVOGNSPOR Barnevognspor 3 0..1
NVDB_VARMEKABLER VarmekablerTrapp 3 0..1
NVDB_REKKVERKHÅNDLIST RekkverkHåndlist 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierTrapp 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligTrapp 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATEAVGRENSNING Flate 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
materialtype MaterialtypeTrapp 10429
antallTrinn Integer 10430
antallRepos Integer 10436
lengde Real 10431
bredde Real 10432
barnevognspor Barnevognspor 10434
varmekabler VarmekablerTrapp 10435
rekkverkHåndlist RekkverkHåndlist 10440
etableringsår Integer 10439
tilleggsinformasjon CharacterString 11648
prosjektreferanse CharacterString 11174
eier EierTrapp 10437
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrapp 10438
posisjon Punkt 10433
område Flate 10734
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Trapp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10429 Materialtype MaterialtypeTrapp 0 ..1
10430 Antall trinn Integer 0 ..1
10436 Antall repos Integer 0 ..1
10431 Lengde Real 0 ..1
10432 Bredde Real 0 ..1
10434 Barnevognspor Barnevognspor 0 ..1
10435 Varmekabler VarmekablerTrapp 0 ..1
10440 Rekkverk/håndlist RekkverkHåndlist 0 ..1
10439 Etableringsår Integer 0 ..1
11648 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11174 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10437 Eier EierTrapp 0 ..1
10438 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrapp 0 ..1
10433 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
10734 Geometri, flateavgrensning Flate 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Trapp 0..1
assosiasjon assosiertTaktileIndikatorer AbstraktTaktileIndikatorer 0..* Trapp 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Trapp 0..1
arv subtype Trapp supertype AbstraktTrapp
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0