Vinterdriftsklasse 810

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111))
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
driftsklasse Angir hvilken driftsklasse som gjelder på denne strekningen. De ulike driftsklassene er beskrevet i HB R610 (111). Driftsklasse 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DRIFTSKLASSE Driftsklasse 15 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
Name Type English Description
driftsklasse Driftsklasse 9260
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
prosjektreferanse CharacterString 11481
senterlinje Kurve 9301
tilleggsinformasjon CharacterString 11638

Vis Vinterdriftsklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9260 Driftsklasse Driftsklasse 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
11481 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
9301 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
11638 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vinterdriftsklasse 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vinterdriftsklasse 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0