BakgrunnForGraving 11498

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type graving/tillatelse det er tale om

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
nyetablering Graving i tilknytning til etablering av ny infrastruktur el.l.
planlagtVedlikehold Graving i tilknytning til planlagt vedlikehold på eksisterende infrastruktur el.l.
akuttVedlikehold Graving i tilknytning til akutt vedlikehold på eksisterende infrastruktur el.l. Kan f.eks være lekkasje, kabelbrudd etc.
Verdi Navn Beskrivelse
nyetablering Graving i tilknytning til etablering av ny infrastruktur el.l.
planlagtVedlikehold Graving i tilknytning til planlagt vedlikehold på eksisterende infrastruktur el.l.
akuttVedlikehold Graving i tilknytning til akutt vedlikehold på eksisterende infrastruktur el.l. Kan f.eks være lekkasje, kabelbrudd etc.
Name Type English Description
nyetablering 19532
planlagtVedlikehold 19533
akuttVedlikehold 19534

Vis BakgrunnForGraving i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19532 Nyetablering 0 ..1
19533 Planlagt vedlikehold 0 ..1
19534 Akutt vedlikehold 0 ..1