Høydemåling 113

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høyde_Start Angir høyde (egenhøyde) i start av målestrekning. Enhet: Meter Real 0..1
høyde_Slutt Angir høyde (egenhøyde) i slutt av målestrekning. Enhet: Meter Real 0..1
høydeOverVeg_Start Angir høyde relativt til vegkant i start av målestrekning. Enhet: Meter Real 0..1
høydeOverVeg_Slutt Angir høyde relativt til vegkant i slutt av målestrekning. Enhet: Meter Real 0..1
kvalitet Angir kvalitet på måling KvalitetHøydemåling 0..1
måltÅr Angir årstall målingen er utført Integer 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_HØYDE_START Real 5 0..1
NVDB_HØYDE_SLUTT Real 5 0..1
NVDB_HØYDEOVERVEG_START Real 5 0..1
NVDB_HØYDEOVERVEG_SLUTT Real 5 0..1
NVDB_KVALITET KvalitetHøydemåling 50 0..1
NVDB_MÅLTÅR Integer 4 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
høyde_Start Real 1591
høyde_Slutt Real 7568
høydeOverVeg_Start Real 2252
høydeOverVeg_Slutt Real 7569
kvalitet KvalitetHøydemåling 2109
måltÅr Integer 10310
senterlinje Kurve 4809
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Høydemåling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1591 Høyde, start Real 0 ..1
7568 Høyde, slutt Real 0 ..1
2252 Høyde over veg, start Real 0 ..1
7569 Høyde over veg, slutt Real 0 ..1
2109 Kvalitet KvalitetHøydemåling 0 ..1
10310 Målt år Integer 0 ..1
4809 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Høydemåling 0..* Er del av Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon Består av Høydemåling 0..* Er del av Gjerde 0..1
assosiasjon Består av Høydemåling 0..* Er del av Skjerm 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Høydemåling 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0