Link

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
Navn Type Lengde Multiplisitet
Name Type English Description

Vis Link i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Link supertype CharacterString