Rensing 10607

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om anlegget er tiltenkt å ha rensefunksjon

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 17038
nei 17039

Vis Rensing i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17038 Ja 0 ..1
17039 Nei 0 ..1