GårUnder 5271

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som er begrensning i høyde. Hva vegen går under

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
Veg Veg
Jernbane Jernbane
Gangbru Gangbru
Bygning Bygning
Viltovergang Viltovergang
Låvebru Låvebru
Verdi Navn Beskrivelse
Veg Veg
Jernbane Jernbane
Gangbru Gangbru
Bygning Bygning
Viltovergang Viltovergang
Låvebru Låvebru
Name Type English Description
Veg 7287
Jernbane 7286
Gangbru 7285
Bygning 7909
Viltovergang 8176
Låvebru 8188

Vis GårUnder i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7287 Veg 1 ..1
7286 Jernbane 1 ..1
7285 Gangbru 1 ..1
7909 Bygning 1 ..1
8176 Viltovergang 1 ..1
8188 Låvebru 1 ..1