DensitetLabProsedyre DensityLabProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

detaljert fremgangsmåte for å bestemme tyngde pr. volumenhet (kN/m3)
detailed process to find gravity by unit of space (kN/m3)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
densitetMetode prosedyrer for bestemmelse av tyngdetetthet (densitet) for løsmasser i laboratoriet DensitetMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
DensitetMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
densitetMetode DensitetMetode procedure for determination of unit weight of soils

Vis DensitetLabProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DensitetMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon densitetObservasjon Densitet 0..* DensitetLabProsedyre
arv subtype DensitetLabProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab