EierBergrom 8002

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Verdi Navn Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Type English Description
stat_StatensVegvesen 10268
stat_NyeVeier 18568
fylkeskommune 10730
kommune 10332
privat 10396
uavklart 17579

Vis EierBergrom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10268 Stat, Statens vegvesen 0 ..1
18568 Stat, Nye Veier 0 ..1
10730 Fylkeskommune 0 ..1
10332 Kommune 0 ..1
10396 Privat 0 ..1
17579 Uavklart 0 ..1