Sykkelrute_HovednettByTettsted 907

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Hovedruter for sykling i byer og tettsteder. Rutene er normalt "vedtatt" i kommunedelplan eller kommunale temaplaner. Rutene er ofte utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og aktuell kommune.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Navn på rute. CharacterString 0..1
nummer Nummer på sykkelrute CharacterString 0..1
skiltet Angir om sykkelrute er skiltet eller ikke SkiltetSykkelrute_HovednettByTettsted 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_NUMMER CharacterString 12 0..1
NVDB_SKILTET SkiltetSykkelrute_HovednettByTettsted 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 10942
nummer CharacterString 10943
skiltet SkiltetSykkelrute_HovednettByTettsted 10944
tilleggsinformasjon CharacterString 11652
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Sykkelrute_HovednettByTettsted i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10942 Navn CharacterString 0 ..1
10943 Nummer CharacterString 0 ..1
10944 Skiltet SkiltetSykkelrute_HovednettByTettsted 0 ..1
11652 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Sykkelrute_HovednettByTettsted 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Sykkelrute_HovednettByTettsted 0..1
arv subtype Sykkelrute_HovednettByTettsted supertype AbstraktSykkelrute_HovednettByTettsted
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0