Skredsikring_Bremsekjegler 846

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kjegleform Angir form på kjeglene vegobjektet består av Kjegleform 0..1
materialtypeStøtside Angir synlig materialtype på støtside av kjeglene MaterialtypeStøtside 0..1
antall Antall kjegler innenfor området Enhet: Stykker Integer 0..1
antallRader Antall rader med kjegler innenfor området Enhet: Stykker Integer 0..1
lengdeBunnKjegle Gjennomsnittlig lengde av kjeglene på tvers av skredretningen Enhet: Meter Real 0..1
høydeStøtsideKjegle Gjennomsnittlig høyde fra bunn til topp av kjeglene Enhet: Meter Real 0..1
helningStøtsideKjegle Gjennomsnittlig helning fra bunn til topp av kjegle på støtsiden. Enhet: Grader (360) Integer 0..1
adkomst Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold AdkomstSkredsikring_Bremsekjegler 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierSkredsikring_Bremsekjegler 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligSkredsikring_Bremsekjegler 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_KJEGLEFORM Kjegleform 24 0..1
NVDB_MATERIALTYPESTØTSIDE MaterialtypeStøtside 40 0..1
NVDB_ANTALL Integer 3 0..1
NVDB_ANTALLRADER Integer 2 0..1
NVDB_LENGDEBUNNKJEGLE Real 5 0..1
NVDB_HØYDESTØTSIDEKJEGLE Real 4 0..1
NVDB_HELNINGSTØTSIDEKJEGLE Integer 2 0..1
NVDB_ADKOMST AdkomstSkredsikring_Bremsekjegler 24 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierSkredsikring_Bremsekjegler 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligSkredsikring_Bremsekjegler 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
kjegleform Kjegleform 9614
materialtypeStøtside MaterialtypeStøtside 9621
antall Integer 9615
antallRader Integer 9616
lengdeBunnKjegle Real 9617
høydeStøtsideKjegle Real 9618
helningStøtsideKjegle Integer 9619
adkomst AdkomstSkredsikring_Bremsekjegler 9620
etableringsår Integer 9622
tilleggsinformasjon CharacterString 9873
prosjektreferanse CharacterString 11162
eier EierSkredsikring_Bremsekjegler 9645
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSkredsikring_Bremsekjegler 9646
senterlinje Kurve 9623
område Flate 9624
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Skredsikring_Bremsekjegler i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9614 Kjegleform Kjegleform 0 ..1
9621 Materialtype støtside MaterialtypeStøtside 0 ..1
9615 Antall Integer 0 ..1
9616 Antall rader Integer 0 ..1
9617 Lengde bunn kjegle Real 0 ..1
9618 Høyde støtside kjegle Real 0 ..1
9619 Helning støtside kjegle Integer 0 ..1
9620 Adkomst AdkomstSkredsikring_Bremsekjegler 0 ..1
9622 Etableringsår Integer 0 ..1
9873 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11162 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
9645 Eier EierSkredsikring_Bremsekjegler 0 ..1
9646 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSkredsikring_Bremsekjegler 0 ..1
9623 Geometri, linje Kurve 0 ..1
9624 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0