Vedlikeholdsansvarlig 8106

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Name Type English Description
statensVegvesen 10500
nyeVeier 18790
OPS 18919
kommune 10578
privat 10656
uavklart 17747

Vis Vedlikeholdsansvarlig i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10500 Statens vegvesen 1 ..1
18790 Nye Veier 1 ..1
18919 OPS 1 ..1
10578 Kommune 1 ..1
10656 Privat 1 ..1
17747 Uavklart 1 ..1