VegfunksjonVegfunksjon 5178

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
stamveger2009 Stamveger 2009
riksvegerFra2010 Vegnett forvaltet av staten
primæreFylkesveger Primære fylkesveger
sekundæreFylkesveger Sekundære fylkesveger
øvrigeFylkesveger Kun til bruk i forbindelse med avleda informasjon
Verdi Navn Beskrivelse
stamveger2009 Stamveger 2009
riksvegerFra2010 Vegnett forvaltet av staten
primæreFylkesveger Primære fylkesveger
sekundæreFylkesveger Sekundære fylkesveger
øvrigeFylkesveger Kun til bruk i forbindelse med avleda informasjon
Name Type English Description
stamveger2009 7038
riksvegerFra2010 12131
primæreFylkesveger 7040
sekundæreFylkesveger 7039
øvrigeFylkesveger 8407

Vis VegfunksjonVegfunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7038 Stamveger 2009 1 ..1
12131 Riksveger fra 2010 1 ..1
7040 Primære fylkesveger 1 ..1
7039 Sekundære fylkesveger 1 ..1
8407 Øvrige fylkesveger 1 ..1