Systemobjekt 794

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Objekttype for å ivareta systeminformasjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Gir informasjon CharacterString 0..1
posisjon Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
posisjon Angivelse av objektets posisjon Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 2000 0..1
Kurve 0..1
Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString 8831
posisjon Kurve
posisjon Punkt
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Systemobjekt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
8831 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Tennpunkt 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Vannstandsmåler 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Gjerde 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Nødstrømsaggregat 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Leskur 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Kamera 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Sikringsbolt 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Gassmåler 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Lysmast 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Nødstasjon 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Høydehinder 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Støtpute 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Antenne 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Vegbom 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Høydemåler 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Vindmåler 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Kum 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Utemøbler 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Signalpunkt 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Nødtelefon 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av UPS 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av StativForTuristinfo 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Gangfelt 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Branndetektor 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Skap_Teknisk 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Bomstasjon 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Kondensmåler 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Ferist 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Detektor_Trafikk 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Skjerm 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Hydrant 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Skiltpunkt 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Trafo 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0