Systemobjekt 794

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Objekttype for å ivareta systeminformasjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Gir informasjon CharacterString 0..1
posisjon Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 2000 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString 8831
posisjon Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Systemobjekt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
8831 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertTennpunkt Tennpunkt 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertVariabeltSkilt VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertVannstandsmåler Vannstandsmåler 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertGjerde Gjerde 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertNødstrømsaggregat Nødstrømsaggregat 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertPumpe Pumpe 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertLeskur Leskur 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertReferansestolpe Referansestolpe 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertKamera Kamera 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertSikringsbolt Sikringsbolt 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertGassmåler Gassmåler 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertLysmast Lysmast 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertNødstasjon Nødstasjon 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertSkiltportal Skiltportal 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertHøydehinder Høydehinder 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertStøtpute Støtpute 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertAntenne Antenne 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertVærstasjon Værstasjon 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertVegoppmerking_Tverrgående Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertVegbom Vegbom 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertHøydemåler Høydemåler 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertTrafikkspeil Trafikkspeil 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertVindmåler Vindmåler 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertKum Kum 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertUtemøbler Utemøbler 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertSignalpunkt Signalpunkt 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertNødtelefon Nødtelefon 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertUPS UPS 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertStativForTuristinfo StativForTuristinfo 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertBygning Bygning 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertGangfelt Gangfelt 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertBranndetektor Branndetektor 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertSkap_Teknisk Skap_Teknisk 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertStikkrenneKulvert StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertRenovasjon Renovasjon 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertBomstasjon Bomstasjon 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertLekeapparat Lekeapparat 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertKondensmåler Kondensmåler 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertElektriskAnlegg ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertFerist Ferist 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertKantstolperRefleks KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertBelysningspunkt Belysningspunkt 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertDetektor_Trafikk Detektor_Trafikk 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertPumpestasjon Pumpestasjon 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertSkjerm Skjerm 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertHydrant Hydrant 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertSkiltpunkt Skiltpunkt 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertTrafo Trafo 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertFartsdemper Fartsdemper 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0