Tankbillekkasje 10608

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvorvidt anlegget er dimensjonert for å håndtere lekkasje fra tankbil

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
storTankbil Eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil. Er dimensjonert for å ta hånd om lekkasje fra stor tankbil, dvs volum inntil
mindreTankbil Eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil. Er dimensjonert for å ta hånd om lekkasje fra mindre tankbil, dvs standard lastebil med tank uten henger.
kunMindreLekkasjer Eget system for å fange opp mindre lekkasjer.
hånderesIkkeSpesielt Anlegget har ikke eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil.
Verdi Navn Beskrivelse
storTankbil Eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil. Er dimensjonert for å ta hånd om lekkasje fra stor tankbil, dvs volum inntil
mindreTankbil Eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil. Er dimensjonert for å ta hånd om lekkasje fra mindre tankbil, dvs standard lastebil med tank uten henger.
kunMindreLekkasjer Eget system for å fange opp mindre lekkasjer.
hånderesIkkeSpesielt Anlegget har ikke eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil.
Name Type English Description
storTankbil 17023
mindreTankbil 17024
kunMindreLekkasjer 17025
hånderesIkkeSpesielt 17026

Vis Tankbillekkasje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17023 Stor tankbil 0 ..1
17024 Mindre tankbil 0 ..1
17025 Kun mindre lekkasjer 0 ..1
17026 Hånderes ikke spesielt 0 ..1